Barsen Logo

Inleiding

Barsen, gevestigd aan de Mignot en de Blockplein 52, postcode 5611CG te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van zijn klanten.

Barsen vindt de privacy van haar klanten belangrijk en behandeld die in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Barsen slaat persoonsgegevens op om klanten gebruik te kunnen laten maken van zijn diensten en services zoals 'Barsen-Factuur'.

Incidenteel worden ook telefoonnummers en adresgegevens van de klanten van Barsen opgeslagen om contact te leggen en om bezoeken op locatie mogelijk te maken.

Opgeslagen gegevens

Om toegang te krijgen tot onze online diensten worden de gebruikersnamen in de vorm van een e-mail adres en een versleuteld wachtwoord opgeslagen.

Als gebruiker van de Barsen services worden persoonlijke gegevens van hun klanten opgeslagen, ingevoerd door de gebruiker van de Barsen services. Dit is informatie zoals naam, adres, postcode, plaats, land, e-mailadres, BTW nummer, telefoonnummer, GSM nummer en Fax nummer. Er is voor de klanten van Barsen ook de mogelijkheid om extra (persoonlijke) informatie op te slaan.

Barsen gebruikt voor zijn eigen bedijfsvoering ook de eigen services.

Gebruik van de gegevens

Barsen gebruikt de gegevens om:

  • Facturen te sturen voor het gebruik van de services en diensten van Barsen
  • Meldingen te doen over het niet beschikbaar zijn van de systemen in verband met onderhoud of problemen.

Verwerking van gegevens

De persoonlijke gegevens worden alleen door Barsen gebruikt om zijn bedrijfsvoering uit te kunnen voeren. Barsen verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, geslacht, politieke voorkeur etc.

Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld. Geen gegevens die nodig zijn voor de bedrijfsvoering van Barsen en geen gegevens die de gebruikers van de services van Barsen hebben ingevoerd.

Barsen gebruikt diverse technieken om de kwaliteit van haar services te garanderen. Er wordt bijgehouden hoeveel een pagina wordt bezocht (maar niet door wie) wanneer en wie er de laatste actie op een service gedaan heeft, wanneer er als gebruiker het laatste is ingelogd en hoeveel objecten er door de gebruiker zijn aangemaakt.

Met al deze gevens is Barsen in staat om zijn services te monitoren, problemen vroegtijdig te herkennen en punten van verbeteringen te identificeren. Met deze gegevens is Barsen in staat zijn diensten zonder onderbreking en met goede prestaties aan te bieden.

Toegang tot database

De eigen gegevens van Barsen en de gegevens van de gebruikers van de services van Barsen worden in databanken van een externe partij opgeslagen. Alleen Barsen (en de hosting provider van Barsen) hebben toegang tot deze databanken. De hosting provider werkt in overeenstemming met de AVG. hier te vinden.

Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en de toegepaste programmeertechnieken zijn 'state of the art'. Er wordt iedere nacht van de databases een backup gemaakt. Backups van de totale systemen worden zowel op locatie als op andere locaties bewaard. In geval van calamiteiten is Barsen binnen een werkdag weer operationeel.

Bewaartermijn

Barsen bewaart de gegevens volgens wettelijke regelingen. Deze periode is 7 jaar.

Inzage in persoonlijke gegevens

Klanten van Barsen kunnen hun eigen gegevens inzien of laten verwijderen. Hiertoe kan er contact worden opnemen waarna er zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, aan dit verzoek gehoor gegeven zal worden.