Barsen Logo

Boekhouden (ZZP)


Boekhouding De boekhouding van een klein bedrijf kan efficiënter worden met een online toepassing. Hiermee kunnen klanten en facturen worden aangemaakt en onderhouden.

Het geeft ook overzichten van de openstaande facturen en rekeningen en de op te geven BTW.

De financiële activiteiten van een bedrijf valt in drie stukken uiteen :

  • Facturen uitsturen en nagaan of die betaald zijn
  • Rekeningen ontvangen en betalen
  • Bankafschriften controleren met de facturen en rekeningen

Boekhouding

Barsen-Factuur is zo'n toepassing. De Factuur module hierin bevat een onderdeel waar de klantgegevens worden opgeslagen en een onderdeel waarin de facturen kunnen worden opgemaakt en onderhouden.

Barsen Factuur heeft ook een Kosten module waarin de rekeningen kunnen worden geadministreerd en gecategoriseerd (voor het opmaken van de balans).

Deze modules hebben een aantal rapporten die een overzicht geven van de financiële situatie met handige lijsten met nog niet betaalde facturen en rekeningen.

Er zijn ook overzichten van de gefactureerde BTW. Het invullen van de omzetbelasting wordt hierdoor sterk vereenvoudigd.

Meer informatie en aanmelden: Kies het menu 'Barsen Factuur'.