Barsen Logo

Door het uitvoeren van de volgende stappen worden de meeste functies van Barsen Privé gebruikt. Iedere stap geeft resultaat en is te controleren.

Na het doorlopen van deze stappen kan de gebruiker zelf verder aan de slag.

 • Stap 1: Afschriften importeren

  download Maak eerst een download van de bankafschriften (In het voorbeeld van de ING) en sla die ergens op.

  Ga dan in Barsen-Privé naar het hoofdmenu 'Invoeren' en kies 'Afschriften importeren'.

  Klik in Barsen Privé op 'Bestand zoeken', navigeer naar het gedownloade bestand en voer het in.
  De afschriften worden dan in Barsen-Privé ingelezen.

 • Stap 2: Afschriften bekijken

  selector De geïmporteerde afschriften kunnen worden bekeken door in het hoofdmenu op 'Afschriften' te klikken.

  Er wordt steeds één maand getoond. Kies een bepaalde maand in een bepaald jaar door eerst op het jaartal te klikken en daarna op de maand.

  De kopteksten hebben een puntje achter de naam. Dit geeft aan dat er op dat veld gesorteerd kan worden. Klik op een koptekst om daarop te sorteren, klik er nogmaals op om andersom te sorteren. statements

  detail Voor de datumvelden staat dit teken: ». Dat geeft aan dat er op zo'n waarde geklikt kan worden om de details ervan te bekijken of om aanpassingen te doen.

 • Stap 3: Overzicht

  overview Klik in het hoofdmenu op 'Overzichten'. In het overzicht staan nu de inkomsten en uitgaven die nog geen categorie hebben en dus 'Onbekend' zijn. Dat klopt want er is nog geen categorie aangemaakt en ook nog niet aan één of meerdere afschriften toegekend.

  De afschriften zullen eerst een categorie moeten krijgen voordat er een nuttig overzicht gemaakt kan worden.

 • Stap 4: Categorie aanmaken

  category Als voorbeeld wordt de categorie 'Supermarkt' aangemaakt als onderdeel van de Kostenpost 'Huishoudgeld'.

  Ga naar het hoofdmenu 'Kostenposten' en klik op 'Nieuwe Kostenpost'. Vul bij Kostenpost 'Huishoudgeld' in, bij Kostensoort 'Uitgaven' en sla het op.

  subcategory
  Kies nu in het linker menu 'Categorieën' en klik dan op 'Nieuwe Categorie'. Kies voor de Kostenpost 'Huishoudgeld' en vul bij Categorie 'Supermarkt' in en sla het weer op.

   

 • Stap 5: Filter aanmaken en uitvoeren


  filter In deze stap wordt een filter aangemaakt die alle afschriften zoekt die een bepaald kenmerk hebben om daar automatisch een categorie aan toe te gaan voegen.

  Ga naar het hoofdmenu 'Kostenposten', klik op 'Filters' en maak een nieuw filter aan.

  Vul in het veld '*Opmerking' *Albert Heijn* in. (Zie voorbeeld).

  Kies bij '*Categorie' voor 'Huishoudgeld - Supermarkt' en klik op 'Filter Testen'.

  Alle afschriften waarin "Albert Heijn" voorkomt worden onderaan de pagina getoond. Controleer of inderdaad alle afschriften aankopen zijn bij Albert Heijn.

  Als dit klopt kan de categorie worden toegevoegd aan de afschriften die met het filter zijn gekozen. Klik op 'Opslaan & toepassen' om de categorie bij de afschriften op te laten slaan.

 • Stap 6: Overzicht

  overview Klik in het hoofdmenu op 'Overzichten'. Nu worden alle afschriften meegenomen die een categorie hebben. In dit voorbeeld alle aankopen bij Albert Heijn.

Er is een uitgebreide uitleg bij ieder pagina als er is ingelogd in Barsen Privé waarin alle details van die pagina worden uitgelegd en waarin de beste tips zijn opgenomen.