Barsen Logo

Klik hieronder op een onderdeel om dat gedeelte van de gebruiksaanwijzing te zien.

 • Inleiding

  Barsen Privé kan helpen om een duidelijk overzicht te krijgen van de werkelijke inkomsten en uitgaven van een bedrijf, persoon of gezin.

  In Barsen Privé worden bankafschriften ingelezen die de basis vormen voor het overzicht. Aan ieder bankafschrift wordt een categorie gekoppeld. Op deze manier kunnen overzichten worden gemaakt van de inkomsten en uitgaven gegroepeerd per categorie.

  Met dit overzicht kan bekeken worden of de inkomsten en de uitgaven wel de gewenste zijn en kunnen, als dit nodig is, corrigerende acties genomen worden.

  In Barsen Privé kan ook een (jaar)planning worden ingegeven. Ook deze maken gebruik van de categorieën.

 • Inloggen

  login Bij het inloggen moet, behalve de gebruikersnaam en het wachtwoord, ook een code ingevuld worden.

  Deze code biedt wat een extra veiligheid. Alle deze velden zijn verplicht, wat wordt aangegeven door het rode sterretje (*).

  Let op! Het systeem wordt voor de gebruiker geblokkeerd als er er vijfmaal fout wordt ingelogd. Deze blokkade verdwijnt vanzelf weer na één uur.

 • Menustructuur

  Na het inloggen wordt van het hoofdmenu 'Afschriften' de pagina 'Alle afschriften' getoond.

  Bovenin staan het hoofdmenu met de keuzes: 'Afschriften', 'Categorieën', 'Overzichten' en 'Invoeren'. Aan de linkerkant staan de pagina's die binnen het gekozen hoofdmenu op te roepen zijn.

  menu

  Het actieve hoofdmenu heeft altijd de lichte kleur. Als er op een ander hoofdmenu wordt geklikt wordt dat actief en verandert het linker menu met die pagina's die daar beschikbaar zijn.

  Als er met de muis over een hoofdmenu wordt gegaan verschijnen de pagina's die binnen dat hoofdmenu beschikbaar zijn. (In dit voorbeeld stond de muis boven 'Afschriften') Op deze manier kan er wat sneller van de ene naar de ander pagina worden gegaan.

  Iedere pagina heeft in het linker menu een help onderdeel. Door daarop te klikken verschijnt er bovenaan de pagina informatie wat er in deze specifieke pagina kan worden gedaan. Deze informatie verdwijnt weer door nogmaals op help te klikken.

 • Afschriften invoeren

  imports
  De pagina (afschriften) Importeren van het hoofdmenu 'Invoeren' geeft een lijst van de aanwezige imports.

  Het aantal in de lijst is het aantal afschriften dat in die import toegevoegd zijn.

  Door op een datum in de lijst met imports te klikken (het » teken geeft aan dat het een link is) wordt die import zichtbaar, de gekozen import kan hier eventueel verwijderd worden.

  Let op! Zoals ook op de pagina wordt aangegeven wordt ook alle eventuele extra informatie zoals de categorie of afgesplitste afschriften verwijderd.

  Screenshot:
  delete import

  Kies 'Afschriften importeren' om de afschriften te laden. import

  Klik op 'Bladeren' en kies het bestand dat van de bank is geëxporteerd. Klik vervolgens op 'Bestand laden'. De afschriften worden dan ingelezen en verwerkt. Dit kan een paar seconden duren als er veel afschriften te laden zijn.

  Ingelezen afschriften kunnen niet worden overschreven. Er wordt dan voor gewaarschuwd: import Het kan dus niet fout gaan.

 • Planning Invoeren

  Op de pagina 'Planning' van het hoofdmenu 'Invoeren' wordt een overzicht van alle geplande inkomsten/uitgaven getoond. Door op de Kostensoort te klikken (voorafgegaan door ») kan dit onderdeel van de planning worden aangepast of verwijderd. planning

  planning
  Met de knop 'Nieuwe planning' kan een nieuw onderdeel worden aangemaakt. Deze worden ingegeven met een begindatum, einddatum, periode waarin het bedrag wordt bij/afgeschreven en de categorie.

  Een overzicht van alle geplande bedragen kan bekeken worden bij Overzichten => Jaarplanning. planning

 • Categorieën

  Om de afschriften te kunnen groeperen worden er categorieën gebruikt. Een categorie zou kunnen zijn: Supermarkt. Maar er kunnen ook ander categorieën zijn zoals Slager, Drogist, Huur of Benzine.

  Deze categorieën worden gegroepeerd bij Kostenposten. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Huishouden, Persoonlijk of Vervoer.

  planning Deze Kostenposten worden weer gegroepeerd bij de Kostensoort. Er zijn drie vaste kostensoorten: Inkomsten, Uitgaven en Niet boeken.

  Er moet dus eerst één of meerdere Kostenposten worden aangemaakt voordat er categorieën kunnen worden aangemaakt.

  Het is belangrijk om te begrijpen dat niet alle afschriften die bij worden geschreven inkomsten zijn.

  Als voorbeeld de maandelijkse rekening van het gasbedrijf. Stel er wordt per maand voor € 100 aan gas betaald. Maar bij de jaarafrekening blijkt dat dat teveel is geweest. Er wordt dan geld teruggestort. Toch wordt dit teruggekregen bedrag bij de uitgaven gerekend (ervan afgetrokken) omdat de gasrekening over een jaar bekeken uitgaven zijn.

  categories_explained Nog niet helemaal duidelijk? Als er is ingelogd in Barsen Privé is er ook een uitgebreide uitleg aanwezig (Menu onderdeel: Uitleg Categorieën).

 • Filters

  Filters worden gebruikt om categorieën aan afschriften te koppelen. Een filter zoekt naar afschriften die aan een bepaalde kernmerken voldoen (Zoals alle afschriften waar 'Albert Heijn' in staat).

  Klik op een filter om die aan te passen of te verwijderen of voeg een nieuw filter toe. Een filter heeft de volgende kenmerken:

  filter Bij bank kan opgegeven worden van welke bank het afschrift is, bij de tegenrekening een bepaalde tegenrekening, bij +/- naar 'Af' of 'Bij' en bij Omschrijving/Opmerking naar de andere informatie die bij het afschrift staat.

  Bij <= (kleiner of gelijk dan) en >= (groter of gelijk dan) kunnen bedragen worden ingevuld.

  Speciale tekens zijn de tekens * en ?. Een * staat voor nul of meerdere willekeurige tekens. Een ? staat voor één willekeurig teken.

  Door op 'Filter testen' te klikken worden alle afschriften getoond die aan de voorwaarden voldoen zonder dat er wat wordt opgeslagen.

  Controleer daarmee of de voorwaarden goed zijn ingevuld. Zijn de gevonden afschriften goed dan kan de ingestelde categorie aan alle gevonden afschriften worden toegekend met de knop 'Opslaan & toepassen'.

 • Overzichten

  Bij het Jaaroverzicht worden de inkomsten en uitgaven per maand per kostensoort, kostenpost en categorie getoond. Door op een kostenpost te klikken verschijnt een nieuw overzicht van die kostenpost verder onderverdeeld in categorieën.

  Bij het Jaarplanning worden de geplande inkomsten en uitgaven per maand per kostensoort, kostenpost en categorie getoond. Door op een kostenpost te klikken verschijnt een nieuw overzicht van die kostenpost verder onderverdeeld in categorieën.

  Bij het Afwijkingen worden de werkelijke en geplande inkomsten en uitgaven per maand vergeleken.

  Afschriften kunnen ook in Excel worden geëxporteerd door bij 'Excel export' een begin- en einddatum in te geven en voor Exporteren te kiezen.

Tip: Login met een ander browser venster zodat deze gebruiksaanwijzing makkelijk te raadplegen is.
(Houdt de shift toets ingedrukt en klik op 'Inloggen')