Barsen Logo

Er zijn verschillende onderdelen in Barsen Factuur.


Administraties - Hierin worden de administraties aangemaakt en onderhouden. Per administratie worden hier de kenmerken bijgehouden zoals de naam, adres, plaats, KvK nummer, IBAN nummer, BTW nummer etc.

Per administratie wordt de uitvoering van de uiteindelijke factuur ingesteld. De posities van het klantadres, van de relevante gegevens van het eigen bedrijf, het logo, de voettekst en de eventuele mededeling die op de factuur komt te staan.

In deze module wordt ook de actieve administratie gekozen, om tussen deze administraties te schakelen hoeft niet opnieuw te worden ingelogd.


Klanten - Barsen Factuur heeft een klanten module waarin de klanten worden aangemaakt, onderhouden, in het archief gezet of worden verwijderd.


Facturen - In deze module worden de facturen aangemaakt gebruikmakend van de gegevens van de administratie en de klanten.

Per factuur wordt de status bijgehouden. Als de factuur verzonden is kunnen de (deel)ontvangsten bij de factuur worden opgegeven. Met deze informatie worden overzichten gemaakt van de nog uitstaande bedragen.

Het aanmaken van herinneringen en aanmaningen is ook opgenomen in Barsen Factuur.


Kosten - Er is een aparte module om de uitgaven te registreren. Ook hierbij kan worden bijgehouden wat de status van de rekening is.


Rapporten - De rapporten sectie heeft een dashboard waarop een samenvatting staat van de status van de facturen en kosten en toont een overzicht van de geldstroom.

Het facturen rapport geeft een overzicht van de gefactureerde bedragen en BTW per maand en kwartaal. Het geeft ook de openstaande bedragen per klant en een lijst met alle nog niet betaalde facturen.

Het kostenrapport geeft vergelijkbare informatie maar dan van alle rekeningen.